Autor: Justyna

Awans zawodowy

Awans zawodowy dla nauczycieli to dla większości z nas duże przeżycie – zwłaszcza egzamin. Aby rozpocząć awans warto byłoby zapoznać się z Rozporządzeniem MEN dotyczącego uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela z dnia 26 marca 2013 r. Ten akt prawny dokładnie mówi nam, jak powinniśmy opracować Plan Rozwoju Zawodowego dla uzyskania odpowiedniego stopnia awansu i jakie musimy spełnić kryteria, aby po odbyciu stażu zdać bez problemu egzamin. Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego...

Read More

Podstawa programowa

Nauczycieli pracujących z uczniami z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym obowiązuje Podstawa Programowa dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  lub znacznym w szkołach podstawowych  gimnazjum z dnia 27 sierpnia 2012 roku podstawa programowa dla uczniów z upo um....

Read More

Podstawa programowa

Pracując z uczniem z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym obowiązuje nas podstawa programowa dla uczniów i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjum. Mając podstawę programową i zalecenia zawarte w orzeczeniu wydanym przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną możemy opracować dla każdego z uczniów IPET (Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny). Każdy IPET powinien być zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zaakceptowany przez rodziców/ opiekunów prawnych dziecka do realizacji. podstawa programowa dla uczniów z upo um....

Read More

Pomoc do utrwalenia liter p, b, d, g

Powycinaj elementy na obrazku, a następnie prosimy dziecko, aby układało kółko i prostokąt w taki sposób, aby przypomniało litery b, p, g lub d. Również to ćwiczenie jest bardzo dobre na kształtowanie  orientacji przestrzennej. Przykładowe polecenie: Połóż prostokąt z lewej strony kółka w taki sposób, aby kółko było  na dole. Jaką literę Tobie to przypomina?                 Do...

Read More

"Sposób na trudne dziecko"

W każdej klasie jest dziecko, które ma problemy z koncentracją i przestrzeganiem obowiązujących zasad. Wymagają one od nas zdecydowanie więcej czasu i uwagi niż dzieciom, które nie sprawiają nam kłopotów. Zastanawiamy się wówczas co mamy robić, aby im pomóc         i odnaleźć się w klasie lekcyjnej. Warto w tedy sięgnąć po książkę Artura Kołakowskiego i Agnieszki Pisuli „Sposób na trudne dziecko” wydaną przez wydawnictwo GWP. Książka to praktyczny poradnik dla nauczycieli i rodziców, dlatego jej forma pozwala na odnalezienie interesujących tematów i przykładów. Pokazuje ona proste  i skuteczne metody, techniki pracy z dziećmi mającymi problemy z przestrzeganiem zasad i norm...

Read More

Najnowsze komentarze

    Archiwa