Autor: Justyna

Projekt Rozporządzenia MEN w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

Trafił do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt zmian w Rozporządzeniu MEN w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania  dzieci i młodzieży. Celem wprowadzonych zmian jest, jak najlepszego zapewnienia realizacji kształcenia i wychowania  na odpowiednim etapie edukacyjnym dzieciom i młodzieży dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz  możliwości psychofizycznych uczniów. „”Projekt rozporządzenia zawiera rozwiązania doprecyzowujące i porządkujące wcześniejszy stan prawny, uwzględniające zmiany legislacyjne w systemie oświaty, jakie miały miejsce w ostatnich latach oraz uwzględniające doświadczenie płynące z praktyki organizowania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania.W projekcie zrezygnowano z powtarzania regulacji zawartych w innych...

Read More

Ruchomy Pajac

Na samym początku  dziecko koloruje wszystkie elementy pajaca , aby były kolorowe i wesołe. Następnie pokolorowane elementy wycina najdokładniej, jak  potrafi. Odwraca elementy  na stronę nie pokolorowaną i poprzykleja taśmą klejącą na brzegu każdego elementu- sznurki długości około 3 cm. Po odwróceniu mamy gotowego pajaca z ruchomymi elementami. Elementy pajaca do pokolorowania i wycięcia...

Read More

Najnowsze komentarze

    Archiwa