Category Archives: Akty Prawne

Projekt Rozporządzenia MEN w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

Trafił do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt zmian w Rozporządzeniu MEN w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania  dzieci i młodzieży.

Celem wprowadzonych zmian jest, jak najlepszego zapewnienia realizacji kształcenia i wychowania  na odpowiednim etapie edukacyjnym dzieciom i młodzieży dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz  możliwości psychofizycznych uczniów.