Category Archives: Literatura

„Metodyka nauczania gramatyki z elementami wiedzy o języku”

„Metodyka nauczania gramatyki z elementami wiedzy o języku” to kolejna publikacja wydawnictwa Harmonia. Książka autorstwa Alicji Tanajewskiej, Cecylii Mach, Danuty Bigott oraz Ludwika Styn  przeznaczona jest dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy  pomagają uczniom poznać tajniki gramatyki na etapie edukacji początkowej.

„Metodyka nauczania ortografii”

okl_metodyka_1-3 poprawa 16_04.indd„Metodyka nauczania ortografii” to pozycja książkowa wydana przez wydawnictwo Harmonia. Proponowana książka zawiera podstawową i niezbędną wiedzę potrzebną do nauczania ortografii w klasa początkowych. W proponowanej przeze mnie książce znajdziemy odpowiedź na pytanie dręczące tak wiele dzieci, jak i również dorosłych „jaki jest cel i dlaczego uczymy się ortografii”. Dla mnie osoby korzystającej z książki fajnym elementem okazał się układ treści ortograficznych nauczanych w poszczególnych klasach zgodnych z aktualną podstawą programową. Dużym wsparciem do pracy z uczniami podczas nauczania ortografii w klasach początkowych może być proponowany zestaw ćwiczeń gotowych do zastosowania w poszczególnych klasach w edukacji wczesnoszkolnej.

 

„Metoda Dobrego Startu” – atrakcyjny sposób wprowadzania liter.

Metoda Dobrego Starty (MDS)  jest modyfikacją  opracowanej w latach 40 – tych metody Le Bon Depart przez fizjoterapeutkę Thei Bugnet wykorzystywanej do nauki czytania i pisania. Popularyzację tej metody Polsce zawdzięczamy pani prof. Marcie Bogdanowicz.

Jak już wcześniej wspomniałam MDS ma ułatwić dzieciom naukę czytania i pisania poprzez zintegrowanie działań psychomotorycznych, czyli usprawnieniu funkcji analizatora słuchowego, wzrokowego, kinestetycznego oraz dotykowego i ruchowego.

„Sztuka czytania ze zrozumieniem”- publikacja dodatkowa do pracy z dziećmi

Chciałabym polecić Państwu do pracy z dziećmi materiały dodatkowe w wydawnictw Nowa Era „Sztuka czytania ze zrozumieniem”. Jest zestaw trzech zeszytów ćwiczeń przeznaczonych dla uczniów klas nauczania początkowego 1 – 3. Każdy zeszyt dostosowany jest do poziomu uczniów na danym etapie edukacyjnym.

„Znamy litery”

Chciałabym polecić Państwu książkę pod tytułem „Znamy Litery” autorstwa Aliny Michalak wydaną przez wydawnictwo GWP. Prezentowana książka to zbiór ćwiczeń, mających na celu ułatwić zapamiętanie obrazu graficznego poznanych liter. Motywem przewodnim każdej litery jest wiersz pochodzący z literatury dziecięcej. W dalszej części jednostki metodycznej znajdujemy ćwiczenia opierające się na technikach między innymi: pisanie po śladzie, wycinanie, wyklejanie oraz kolorowanie. Prezentowaną książkę można doskonale wykorzystać podczas pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, jak również jako materiał uzupełniający w klasach pierwszych.

160 pomysłów na matematykę w edukacji wczesnoszkolnej

Prowadzenie zajęć z edukacji matematyczne  w klasach I-III ma na celu przygotować naszychimpuls-matematyka_-_160_pomyslow_na_nauczanie_zintegrowane_w_klasach_i-iii-ebook-cov

podopiecznych do:

  • rozwijania wyobraźni matematycznej,
  •  rozumienia pojęcia liczba,
  • posługiwania się podstawowymi działaniami matematycznymi: dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia,
  • klasyfikowania elementów pod względem określonych cech- tworzenia zbiorów
  •  porównywania wielkości zbiorów oraz liczb
  • wykorzystania wiedzy matematycznej w praktyce.

„Sposób na trudne dziecko”

sposob-na-trudne-dziecko-przyjazna-terapia-behawioralna-b-iext3991002

W każdej klasie jest dziecko, które ma problemy z koncentracją i przestrzeganiem obowiązujących zasad. Wymagają one od nas zdecydowanie więcej czasu i uwagi niż dzieciom, które nie sprawiają nam kłopotów. Zastanawiamy się wówczas co mamy robić, aby im pomóc         i odnaleźć się w klasie lekcyjnej.