Category Archives: Oligofrenopedagogika

„Metoda Dobrego Startu” – atrakcyjny sposób wprowadzania liter.

Metoda Dobrego Starty (MDS)  jest modyfikacją  opracowanej w latach 40 – tych metody Le Bon Depart przez fizjoterapeutkę Thei Bugnet wykorzystywanej do nauki czytania i pisania. Popularyzację tej metody Polsce zawdzięczamy pani prof. Marcie Bogdanowicz.

Jak już wcześniej wspomniałam MDS ma ułatwić dzieciom naukę czytania i pisania poprzez zintegrowanie działań psychomotorycznych, czyli usprawnieniu funkcji analizatora słuchowego, wzrokowego, kinestetycznego oraz dotykowego i ruchowego.

Sylabowe domino- czytanie metodą sylabową

Kolejna pomoc dydaktyczna przeznaczona dla uczniów klasy I lub uczniów z deficytem intelektualnym. Prezentowana pomoc to domino sylabowe, która ma na celu doskonalić umiejętność czytania metodą sylabową, a zarazem utrwalić dwuznak „rz” w wyrazie.

Rozporządzenie w w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

24 lipca 2015 r. Pani Minister Edukacji Narodowej podpisała Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, które zaczyna obowiązywać od dnia 1 września 2015 r z wyłączeniem §7 ust. 2- 6, które zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2016 r.

„Znamy litery”

Chciałabym polecić Państwu książkę pod tytułem „Znamy Litery” autorstwa Aliny Michalak wydaną przez wydawnictwo GWP. Prezentowana książka to zbiór ćwiczeń, mających na celu ułatwić zapamiętanie obrazu graficznego poznanych liter. Motywem przewodnim każdej litery jest wiersz pochodzący z literatury dziecięcej. W dalszej części jednostki metodycznej znajdujemy ćwiczenia opierające się na technikach między innymi: pisanie po śladzie, wycinanie, wyklejanie oraz kolorowanie. Prezentowaną książkę można doskonale wykorzystać podczas pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, jak również jako materiał uzupełniający w klasach pierwszych.

Cztery Pory Roku – karty pracy

Prezentowane karty pracy zawierają elementy z edukacji polonistycznej i przyrodniczej i są przeznaczone dla uczniów klas II oraz doskonale nadają się do pracy z uczniami z deficytem intelektualnym. Karty pracy mają na celu utrwalenia występujących w przyrodzie pór roku oraz miesięcy. Są one kolorowe i bardzo urozmaicone różnorodnością ćwiczeń. Życzę udanej zabawy.

Na rok przypadają cztery pory roku

Zajęcia Rewalidacyjno- Wychowawcze

Zajęcia z dziećmi i młodzieżą  z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim noszą nazwę zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze, które są organizowane ściśle według Rozporządzenia MEN  w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Kreatywne zabawy

Figury geometryczne to doskonała zabawa dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Chce Wam zaproponować parę zabaw z wykorzystaniem figur. Poniżej załączam figury geometryczne do pobrania. Figury należy powycinać – mogą również to zrobić dzieci samodzielnie, a potem już tylko się bawić.

Podstawa programowa

Pracując z uczniem z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym obowiązuje nas podstawa programowa dla uczniów i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjum.