Awans zawodowy dla nauczycieli to dla większości z nas duże przeżycie – zwłaszcza egzamin. Aby rozpocząć awans warto byłoby zapoznać się z Rozporządzeniem MEN dotyczącego uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela z dnia 26 marca 2013 r.

Ten akt prawny dokładnie mówi nam, jak powinniśmy opracować Plan Rozwoju Zawodowego dla uzyskania odpowiedniego stopnia awansu i jakie musimy spełnić kryteria, aby po odbyciu stażu zdać bez problemu egzamin.

Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli