Nowelizacja Ustawy o Systemie Oświaty przyniesie zmiany w ocenie opisowej uczniów klas I- III.0010040782P-1280x1920  Obecnie ocena opisowa jest sporządzana dwa razy do roku, natomiast oceny bieżące to ustalone symboliki określone w statucie szkoły. 

Po nowelizacji ustawy nauczyciel  będzie musiał  dokonywać szczegółowego opisu oceniając każdą pracę (ocenę bieżącą). Nauczyciel w opisie oceny będzie musiał zawrzeć informacje o tym co uczeń zrobił dobrze oraz informacje dotyczące nad czym uczeń będzie musi popracować, aby nie popełniał w dalszej swojej nauce tych samych błędów. Opis pracy oceniającej będzie musiał również zawierać wskazówki dla rodziców do pracy  z  dzieckiem w domu. Ocenę opisową będzie można również stosować w klasach IV, jako notę bieżącą.

projekt nowlizacji ustawy o systemie oświaty