Zasiłek na zagospodarowanie  jest przyznawany nauczycielom, którzy spełniają następujące warunki:

– uzyskali stopień nauczyciela kontraktowanego w ciągu dwóch lat od dnia rozpoczęcia pracy w szkole,

– nauczyciel  nie może być zatrudniony w wymiarze mniejszym niż połowa obowiązkowego wymiaru pracy,

– nauczyciel musi być zatrudniony zgodnie posiadanymi kwalifikacjami,

– nauczyciel ubiegający się o przyznanie zasiłku na zagospodarowanie przed podjęciem pracy w szkole nie wykonywał żadnej innej pracy po ukończeniu studiów wynikającej z Kodeksu Pracy

Zasiłek na zagospodarowanie przyznaje się na wniosek nauczyciela.

Zasiłek na zagospodarowanie  podlega zwrotowi przez nauczyciela jeżeli zostanie on przyznany nieprawidłowo lub jeżeli nauczyciel nie przepracuje w danej szkole trzech lat od uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.