Przedstawiam Państwu zestaw kart pracy z zakresu edukacji  matematycznej przeznaczonych dla uczniów klasy drugiej. Prezentowane  zadania mają na celu utrwaleniu przerobionego materiału z uczniami w  czasie zajęć lekcyjnych,   spełniających wymagania edukacyjne zawarte w podstawie programowej.  Większość prezentowanych zadań  to zadań tekstowe rozwijające myślenie logiczne u uczniów. Realizując z uczniami prezentowane zadania zachęcałam  ich do samodzielnej pracy bez pomocy dorosłych, aby  samodzielnie szukali rozwiązań  problemów matematyczne.

matematyczne ćwiczenia