Edukacja polonistyczna jest jedną z kluczowych edukacji w procesie nauczania. W klasie drugiej oprócz doskonalenia umiejętności czytania uczniowie zaznajamiają się z poprawną pisownią ortograficzną, gramatyką jak również zaczynają wypowiadać się w krótkich formach pisemnych. Pracując z moją klasą przygotowałam dla uczniów dodatkowe karty pracy  które miały na celu utrwalać wiadomości z zakresu przerobionego. Prezentowane karty pracy były przeznaczone do samodzielnej pracy uczniów i otrzymywali je co dwa, trzy tygodnie. Proponowane ćwiczenia zawarte w prezentowanych kartach pracy obejmują pisownie wyrazów z trudnościami ortograficznymi na podstawie wprowadzonych zasad ortograficznych, ćwiczenia dotyczące czytania ze zrozumieniem, ćwiczenia z zakresu gramatyki, jak i również ćwiczenia doskonalące wypowiadania się formie pisemnej. Niektóre karty pracy posiadają również ćwiczenia z zakresu edukacji przyrodniczej.

klasa II- edukacja polonistyczna– plik do pobrania

klasa II- edukacja polonistyczna– plik do pobrania