Ocena opisowa

Nowelizacja Ustawy o Systemie Oświaty przyniesie zmiany w ocenie opisowej uczniów klas I- III. ...

Czytaj więcej