Zajęcia Rewalidacyjno- Wychowawcze

Zajęcia z dziećmi i młodzieżą  z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim noszą nazwę zajęcia...

Czytaj więcej