Autor: Justyna

Tworzenie wypowiedzi w formie pisemnej.

Tworzenie wypowiedzi w formie pisemnej jest to jeden z trudniejszych elementów w edukacji wczesnoszkolnej wymagający od uczniów wielu umiejętności. Konstruowanie wypowiedzi pisemnych wymaga od uczniów wielu ćwiczeń wprowadzających kojarzonych na początki z zabawą . Uczenie uczniów wypowiadania się w formie pisemnej rozpoczyna się zwykle od budowy poprawnych zdań pojedynczych i złożonych, a następnie wypowiedzi w formie dwóch trzech logicznie powiązanych ze sobą zdań, dopiero w końcowym etapie występuje konstruowanie wspólnie z uczniami dłuższych wypowiedzi. Podczas nauki tworzenia wypowiedzi pisemnych niezwykle ważne są wszelkie  ćwiczenia kształtujące logiczne myślenie, gdzie uczeń układa pewne treści w całość. Korzystne również na poprawność późniejszych...

Read More

Utrwalamy wiadomości w klasie 3- matematyka

„Utrwalamy wiadomości w klasie 3 – matematyka” to doskonały materiał przeznaczony do samodzielnej pracy uczniów mający na celu utrwalać i doskonalić zdobyte umiejętności i wiedzę. „Utrwalamy wiadomości w klasie 3- matematyka”to zestaw piętnastu dwustronnych kart pracy. W każda prezentowana karta pracy zawiera minimum 5 zadań. W przedstawionych kartach pracy znajdziecie państwo głównie zadania tekstowe, ale również zadani rachunkowe w postaci tradycyjnych działań matematycznych, ale również  różnorodne grafy matematyczne. Zamieszczone zadania  są na różnym poziomie trudności. Prezentowane karty pracy są opatrzone różnorodnymi ilustracjami, tabelkami, wykresami oraz grafami. Mam nadzieje, że prezentowane karty pracy znajdą u Państwa zainteresowanie i z przyjemnością wykorzystają je podczas...

Read More

Utrwalamy wiadomości w klasie 3 – język polski

Już kiedyś pisałam, że edukacja polonistyczna jest jedną z kluczowych edukacji w procesie uczenia. W klasach młodszych uczymy uczniów poprawnego i uważnego czytania oraz wypowiadania się w formie pisemnej. Poznają zasady poprawnej pisowni pod względem ortograficznym oraz gramatycznym.  „Utrwalamy wiadomości w klasie 3 – język polski” jest to opracowany przeze mnie zbiór kart pracy dla uczniów w celu utrwalania zdobytych wcześniej wiadomości podczas pracy samodzielnej. Uczniowie otrzymywali dodatkowe karty pracy co dwa lub trzy tygodnie do samodzielnego wykonania. Często robiliśmy je w klasie, aby w rzeczywisty sposób pracowali samodzielnie i nie korzystali z pomocy rodziców. „Utrwalamy wiadomości w klasie...

Read More

Ćwiczymy ortografię i gramatykę w klasie 3 cz. 2

„Ćwiczymy ortografię i gramatykę w klasie 3” to kontynuacja pierwszej części pliku umieszczonego jakiś czas temu na stronie. Tak jak poprzedni plik składa się ze zestawu ćwiczeń doskonalących i rozwijających umiejętności  ortograficzne i gramatyczne uczniów w klasach trzecich. „Ćwiczymy ortografię i gramatykę w klasie 3”  to zbiór ćwiczeń przeznaczonych do samodzielnej pracy uczniów mający na celu utrwalenia zdobytej wiedzy oraz posiadanych umiejętności w tym zakresie.  W prezentowanym pliku znajdziecie ćwiczenia na różnym poziomie trudności opatrzone czarno- białymi ilustracjami idealnie nadające się do kolorowania przez uczniów. ortografia i gramatyka kl3.cz 2...

Read More

Najnowsze komentarze

    Archiwa