Tworzenie wypowiedzi w formie pisemnej jest to jeden z trudniejszych elementów w edukacji wczesnoszkolnej wymagający od uczniów wielu umiejętności. Konstruowanie wypowiedzi pisemnych wymaga od uczniów wielu ćwiczeń wprowadzających kojarzonych na początki z zabawą . Uczenie uczniów wypowiadania się w formie pisemnej rozpoczyna się zwykle od budowy poprawnych zdań pojedynczych i złożonych, a następnie wypowiedzi w formie dwóch trzech logicznie powiązanych ze sobą zdań, dopiero w końcowym etapie występuje konstruowanie wspólnie z uczniami dłuższych wypowiedzi. Podczas nauki tworzenia wypowiedzi pisemnych niezwykle ważne są wszelkie  ćwiczenia kształtujące logiczne myślenie, gdzie uczeń układa pewne treści w całość. Korzystne również na poprawność późniejszych opowiadań, opisów itp są ćwiczenia i zabawy słowotwórcze. Umiejętność tworzenia wypowiedzi  pisemnych jest  już stosowania od pierwszych klas poprzez wykorzystywanie takich pośrednich form jak; omawianie kolejności etapów działania, opowiadanie własnymi słowami wysłuchanego opowiadania, czy też przeczytanego utworu literackiego. Najprostszymi formami wypowiedzi zawierającymi kilka zdań na określony temat są tzw. swobodne wypowiedzi dzieci na określony temat, które dość często zabarwione są pierwiastkiem  emocjonalnym. W klasach młodszych uczniowie uczą się pisać opowiadanie, życzenia, zaproszenie. Trudniejszym elementem w tworzeniu wypowiedzi pisemnych jest umiejętność tworzenia opisu postaci, przedmiotu czy też krajobrazu, gdzie od uczniów wymaga się wnikliwej obserwacji.

W celu ułatwienia nauki wypowiadania się w formie pisemnej przygotowałam dla uczniów plansze z najważniejszymi informacjami dla uczniów.

FORMY WYPOWIEDZI PISEMNEJ1 FORMY WYPOWIEDZI PISEMNEJ2 FORMY WYPOWIEDZI PISEMNEJ3 FORMY WYPOWIEDZI PISEMNEJ4 FORMY WYPOWIEDZI PISEMNEJ5 FORMY WYPOWIEDZI PISEMNEJ6 FORMY WYPOWIEDZI PISEMNEJ7