Prowadzenie zajęć z edukacji matematyczne  w klasach I-III ma na celu przygotować naszychimpuls-matematyka_-_160_pomyslow_na_nauczanie_zintegrowane_w_klasach_i-iii-ebook-cov

podopiecznych do:

  • rozwijania wyobraźni matematycznej,
  •  rozumienia pojęcia liczba,
  • posługiwania się podstawowymi działaniami matematycznymi: dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia,
  • klasyfikowania elementów pod względem określonych cech- tworzenia zbiorów
  •  porównywania wielkości zbiorów oraz liczb
  • wykorzystania wiedzy matematycznej w praktyce.

Reasumując to nauczanie matematyki ma na celu rozwinięcia u uczniów  w klasach I- III do logicznego myślenia  oraz rozumowania. Wile pomysłów na rozwój tych umiejętności znajdziecie Państwo w książce  pani J. Stasica ” Matematyka 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III”  wydaną przez wydawnictwo IMPULS. Przedstawiona książka  to zbiór gier, zabaw i konkursów matematycznych opracowanych przez autorkę.  Książka zawiera dokładny opis gier oraz rysunki. Proponowane zabawy można doskonale modyfikować do swoich potrzeb i możliwości naszych uczniów.