Akty prawne

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA PO NOWEMU

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA PO NOWEMU

Od pierwszego września następuje zmiana w awansach zawodowych nauczycieli. W tym poście nie zamierzam się skupiać na wymaganiach jakie nauczyciel musi spełniać na dany stopień, ponieważ są one dostępne w Rozporządzeniu MEN  w sprawie uzyskiwania stopni awansu...

Rozporządzenie w w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Rozporządzenie w w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

24 lipca 2015 r. Pani Minister Edukacji Narodowej podpisała Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, które zaczyna...

Zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli

Zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli

Zasiłek na zagospodarowanie  jest przyznawany nauczycielom, którzy spełniają następujące warunki: - uzyskali stopień nauczyciela kontraktowanego w ciągu dwóch lat od dnia rozpoczęcia pracy w szkole, - nauczyciel  nie może być zatrudniony w wymiarze mniejszym...

Dodatki dla nauczycieli- kiedy i jaki się należy.

Dodatki dla nauczycieli- kiedy i jaki się należy.

Rozmawiając ostatnio z nauczycielem, który w tym roku szkolnym podjął prace w szkole doszłam do wniosku, że warto naświetlić kiedy i jaki dodatek nam przysługuje w pracy.   Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi  w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za...

Podpisane rozporządzenia

Podpisane rozporządzenia

Pani Minister MEN w dniu 28 sierpnia podpisała 3 nowe rozporządzenia: 1. Rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących, które służą zapewnieniu skutecznego wykonania programu „owoce i warzywa w szkole” - co ważne wprowadzone rozporządzenie nakłada...

Indywidualny  Program Edukacyjno- Terapeutyczny

Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny

Zbliż się początek roku szkolnego i większość nauczycieli pracujący z uczniami z upośledzeniami umysłowymi w stopniu umiarkowanym, znacznym  oraz  głębokim zaczęło pisać IPET -y. Natomiast nauczyciele, którzy dopiero co zaczynając pracę na pewno się zastanawiają od...

Zajęcia Rewalidacyjno- Wychowawcze

Zajęcia Rewalidacyjno- Wychowawcze

Zajęcia z dziećmi i młodzieżą  z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim noszą nazwę zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze, które są organizowane ściśle według Rozporządzenia MEN  w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci...

Ocena opisowa

Ocena opisowa

Nowelizacja Ustawy o Systemie Oświaty przyniesie zmiany w ocenie opisowej uczniów klas I- III.  Obecnie ocena opisowa jest sporządzana dwa razy do roku, natomiast oceny bieżące to ustalone symboliki określone w statucie szkoły.  Po nowelizacji ustawy nauczyciel...

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Archiwa