„Ćwiczymy ortografię i gramatykę w klasie 3” to zbiór dodatkowych kart pracy opracowanych  przez ostatnie dwa miesiące pracy dla uczniów w klasie 3. Wrzesień i październik to początek pracy z uczniami, ale już w tym czasie należy utrwalać poznane zasady ortograficzne oraz  wiadomości z zakresu gramatyki języka polskiego. W proponowanych kartach znajdziecie Państwo zestaw sześćdziesięciu ćwiczeń utrwalających i doskonalących umiejętności zakresu przerobionego materiału. Prezentowane ćwiczenia dotyczą pisowni wyrazów z „ó”, „rz” oraz pisowni wyrazów z zakończeniami -uje, uję. Za pomocą tych ćwiczeń utrwalicie z uczniami części mowy; rzeczownik, czasownik i przymiotnik. Znajdą również Państwo  ćwiczenia dotyczące czasu teraźniejszego, przyszłego i przyszłego jak i tworzenia liczby mnogiej rzeczownika i czasownika.  Mam nadzieje, że prezentowane ćwiczenia urozmaicą Państwu prace z uczniami.

ortografia i gramatyka kl3– plik