Początek roku kalendarzowego to procesie edukacyjnym czas  poświęcony na poznawanie, bądź utrwalanie pór roku oraz ich charakteryzujących cech w przyrodzie. W klasach I-III  to również czas poświęcony na poznawania miesięcy i ich kolejności  w kalendarzu, czy też przypisywania  do poszczególnych pór roku.

Przeglądając rozkład materiałów wpadłam na pomysł, aby ten zakres materiału przetworzyć na grę dydaktyczną, którą teraz Państwu przedstawiam.Gra ma na celu poznania i utrwalenia pór roku oraz miesięcy. W skład gry wchodzi plansza i dwa zestawy pytań. Pierwszy zestaw pytań oznaczony znakami zapytania dotyczy cech charakteryzujących daną porę roku w przyrodzie. Drugi zestaw pytań oznaczony nazwą „MIESIĄC” poświęcony jest obrzędom, świętom występujących w trakcie mijających dwunastu miesięcy. Pytania te również utrwalają kolejność miesięcy.

Jak mieć grę?

Wydrukuj z pliku cztery części planszy i posklejaj ją. Karty pytań wydrukuj tak. aby po jednej stronie było pytanie a po drugiej znaki zapytania lub jak w przypadku kart z pytaniami dotyczącymi miesięcy nazwa MIESIĄC

Zasady gry:

  1. Ilość graczy: od 2 do 6.
  2. Gracz rozpoczyna grę, jeżeli wyrzuci na kostce 6 bądź 1.
  3. Gracz, który stanie na polu ze znakiem zapytania bierze pierwszą kartę zwierzku z kupki kart ze znakami zapytania.
  1. Gracz, który stanie na polu z nazwą miesiąca bierze pierwszą kartę zwierzku z kupki kart z napisem „MIESIĄC”
  2. Gracz, który nie udzieli odpowiedz bądź udzieli odpowiedź nieprawidłową czeka 2 kolejki.
  3. Wygrywa gracz, który pierwszy dotrze do mety

GRA , pytania do gry – miesiące,   pytania do gry