Chciałabym dziś przedstawić Wam kolejną pozycję, która w moje pracy była mi przydatna. Matematyka Plus to zestaw ćwiczeń rozwijających umiejętności matematyczne uczniów w klasach I-III wydawnictwa Nowa Era. Publikacja składa się z trzech części, każda część jest przeznaczona dla poszczególnej klasy w etapie edukacji wczesnoszkolnej. Ćwiczenia zawarte w książce są podzielone na cztery obszary:

  1. Związki i zależności w świecie liczb
  2.  Działania na liczbach
  3. Geometria
  4. Matematyka w życiu codziennym

Każdy z wymienionych obszarów zawiera zadania o zróżnicowanej trudności, jednak trzeba tutaj wspomnieć, że wszystkie zadania znajdujące się w książkach nie są przeznaczone dla dzieci mających trudności matematyczne. Zadania umieszczone w książce mają na celu rozwijać wyobraźnie  i logiczne myślenie, ćwiczyć wytrwałość w poszukiwaniu dróg dochodzenia do rozwiązania problemu oraz poprawiać sprawność liczenia i myślenia matematycznego.

Proponowana książka jest przyjemna wizualnie dla uczniów , posiada wiele kolorowych ilustracji, wykresów oraz diagramów.