Umiejętność określania liczebności i porównywania elementów w zbiorach bywa dla niektórych uczniów kłopotliwa i  wydaje im  się niepotrzebne. Nie ma bardziej błędnego myślenia niż  właśnie to. Prawidłowe określanie liczebności oraz porównywanie elementów w zbiorach  z   zastosowaniem znaków matematycznych, czy też znajomość zwrotów mniej, więcej, tyle samo ma wpływ na późniejsze rozwiązywanie wszelkich zadań z treścią, w których należy ułożyć prawidłowe działanie matematyczne.

Poniżej przedstawiam Państwu kilka ćwiczeń pomagających doskonalić umiejętność określania i porównywania liczebności elementów w zbiorach.  Oprócz tego uczniowie doskonalą umiejętność dodawania i odejmowania, a przede wszystkim myślenia logicznego.