Na samym początku  dziecko koloruje wszystkie elementy pajaca , aby były kolorowe i wesołe. Następnie pokolorowane elementy wycina najdokładniej, jak  potrafi. Odwraca elementy  na stronę nie pokolorowaną i poprzykleja taśmą klejącą na brzegu każdego elementu- sznurki długości około 3 cm. Po odwróceniu mamy gotowego pajaca z ruchomymi elementami.

Elementy pajaca do pokolorowania i wycięcia  :)