Figury geometryczne to doskonała zabawa dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Chce Wam zaproponować parę zabaw z wykorzystaniem figur. Poniżej załączam figury geometryczne do pobrania. Figury należy powycinać – mogą również to zrobić dzieci samodzielnie, a potem już tylko się bawić.

1. Dziecko układa dowolny obrazek z dostępnych figur, a następnie opowiada o swojej pracy. W tym zadaniu rozwijamy wyobraźnie u dzieci oraz doskonalimy umiejętność wypowiadania się.

2. Kolejne zabawy rozwijają elementarne umiejętności matematyczne – klasyfikowanie oraz percepcje wzrokową.  Dziecko układa figury od najmniejszej do największej np. Ułóż koła od najmniejszego do największego ( lub odwrotnie). Policz ile jest kół? Klasyfikujemy figury pod względem koloru, kształtu. Możemy również figury geometryczne wykorzystywać do doskonalenie umiejętności dodawania.

Ja z moim uczniem z upośledzeniem umysłowym bawię się często w zabawę typową na rozwijanie percepcji wzrokowej. Układam  przez uczniem w szeregu  figur np. kółko czerwone, trójkąt żółty, trójkąt różowy prostokąt żółty, kółko żółte. Uczeń się przygląda, a następnie zakrywam, a uczeń ma za zadanie wymienić je w takiej samiej kolejności , jak są ułożone. Drugą opcją tej zabawy jest to, że zakrywam oczy  uczniowi, a ja zamieniam kolejność figur. Uczeń ma za zadanie ułożyć figury w tej samej kolejności jak były na początku.