Powycinaj elementy na obrazku, a następnie prosimy dziecko, aby układało kółko i prostokąt w taki sposób, aby przypomniało litery b, p, g lub d. Również to ćwiczenie jest bardzo dobre na kształtowanie  orientacji przestrzennej.

Przykładowe polecenie: Połóż prostokąt z lewej strony kółka w taki sposób, aby kółko było  na dole. Jaką literę Tobie to przypomina?