Kolejna pomoc dydaktyczna przeznaczona dla uczniów klasy I lub uczniów z deficytem intelektualnym. Prezentowana pomoc to domino sylabowe, która ma na celu doskonalić umiejętność czytania metodą sylabową, a zarazem utrwalić dwuznak „rz” w wyrazie. Prezentowane Państwu domino wykorzystałam do utrwalenia dwuznaku „rz” w wyrazach. Uczniowie grali w parach, a następnie układali wyrazy i zapisywali je w zeszycie.

Pracując w pomocami dydaktycznymi  pamiętajmy, że je zastosowanie nie jest tylko do jednego rodzaju ćwiczeń. To od nas zależy w jaki sposób ją wykorzystamy. Życzę udanej zabawy

DOMINO RZ

DOMINO RZ