Chciałabym polecić Państwu do pracy z dziećmi materiały dodatkowe w wydawnictw Nowa Era „Sztuka czytania ze zrozumieniem”. Jest zestaw trzech zeszytów ćwiczeń przeznaczonych dla uczniów klas nauczania początkowego 1 – 3. Każdy zeszyt dostosowany jest do poziomu uczniów na danym etapie edukacyjnym.  Prezentowana publikacja ma za zadanie rozwijać u uczniów umiejętność czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania informacji w tekście, doskonalić technikę i szybkość czytania.  W zeszycie 3 znajdziemy również ćwiczenia, które wymagają od uczniów formułowania wniosków, określania skutków jak i przyczyn wydarzeń. Wnętrze ćwiczeń jest kolorowe, wzbogacone kolorowymi naklejkami, znajduje się również w nich miejsce do pisania czy też rysowania.”Sztuka czytania ze zrozumieniem” to doskonałe materiały ćwiczeniowe przeznaczone do samodzielnej pracy uczniów w klasach 1-3.

028223  źródło: nowaera.pl