Już kiedyś pisałam, że edukacja polonistyczna jest jedną z kluczowych edukacji w procesie uczenia. W klasach młodszych uczymy uczniów poprawnego i uważnego czytania oraz wypowiadania się w formie pisemnej. Poznają zasady poprawnej pisowni pod względem ortograficznym oraz gramatycznym.  „Utrwalamy wiadomości w klasie 3 – język polski” jest to opracowany przeze mnie zbiór kart pracy dla uczniów w celu utrwalania zdobytych wcześniej wiadomości podczas pracy samodzielnej. Uczniowie otrzymywali dodatkowe karty pracy co dwa lub trzy tygodnie do samodzielnego wykonania. Często robiliśmy je w klasie, aby w rzeczywisty sposób pracowali samodzielnie i nie korzystali z pomocy rodziców. „Utrwalamy wiadomości w klasie 3 – język polski” to plik, który zawiera 15 kart pracy dwustronnych. Każda karta pracy opatrzona jest 4- 5 ćwiczeniami. W proponowanych kartach pracy znajdziecie Państwo ćwiczenia dotyczące czytania ze zrozumieniem, ćwiczenia ortograficzne i gramatyczne. Niektóre karty pracy zawierają oprócz treści polonistycznych również treści przyrodnicze. Umieszczam ten plik  zarówno w formie pdf jak i word, ponieważ zachęcam Państwa do twórczej modyfikacji oraz włączania własnych elementów pasujących do realizowanych treści. „Utrwalamy wiadomości w klasie 3” – mają być dla Państwa inspiracją do podejmowania własnych działań do przygotowania uczniom  niepowtarzalnych kart pracy pomagających im utrwalić zdobyte wcześniej informacje.

Wykorzystane teksty w kartach pracy nie są mojego autorstwa i pochodzą z różnych źródeł Internetowych.

Skan_20160810 (3) Skan_20160810_2 Skan_20160810_3

Karty pracy pol-przyr.kl3

Karty pracy pol-przyr.kl3